NSA o zbyciu nieruchomości przez wdowy i wdowców

W podjętej 15 maja 2017 r. w składzie siedmiu sędziów uchwale (sygn. akt – II FPS 2/17) Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych za dzień nabycia uznać należy datę nabycia nieruchomości albo praw do majątku wspólnego przez małżonków, zatem za dzień nabycia nie powinien być uznawany moment otwarcia spadku. Przypomnijmy, że już w 2013 r. w tej sprawie interweniował Rzecznik Praw Obywatelskich.

Jest to korzystne dla podatników stanowisko. Przesądzono w nim, że w sytuacji zbycia nieruchomości po śmierci współmałżonka za dzień nabycia uznawać należy datę nabycia nieruchomości albo praw do majątku wspólnego przez małżonków.

Wcześniejsze problemy dotyczyły wdów i wdowców, którzy decydowali się na sprzedaż nieruchomości (objętej poprzednio wspólnością majątkową małżeńską) przed upływem okresu 5 lat od śmierci współmałżonka.

Dotychczas sądy zajmowały różne stanowiska: w przypadku części sądów dominowało stanowisko, zgodnie z którym po śmierci małżonka drugi nie może nabyć w drodze spadku po raz drugi udziału w danej nieruchomości. Inne sądy zakładały też, że dziedziczenie w takich przypadkach stanowi nabycie, co z kolei powoduje, że data nabycia (otwarcie spadku) jest też rozpoczęciem biegu 5-letniego terminu decydującego o opodatkowaniu zbycia.

Aktualności

Certyfikat rezydencji jest zaświadczeniem o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowych.
Uprawnia on do zastosowania zwolnienia albo niższej stawki podatku. Przepisy prawa podatkowego nie określają formy, w jakiej taki certyfikat powinien być wydany. Mówią jedynie, aby był wydany przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby kontrahenta.

Więcej informacji

Czy urlop bezpłatny jest traktowany jak utrata dochodu w odniesieniu do świadczenia 500+?
Urlop bezpłatny może być traktowany na równi z utratą dochodów dla celów ustalenia prawa do świadczeń 500+.

Więcej informacji

 
Podstrony:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
 

 
46-100 Namysłów, ul. Oleśnicka 13a
tel. (+48) 77 550 69 33
tel. kom. (+48) 602 481 908
e-mail: biuro@opoltax.plWitryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych.
Więcej informacji w polityce prywatności.
 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA