Wyższe kary za wyłudzanie VAT z fikcyjnych faktur

1 marca bieżącego roku weszły w życie zmiany w Kodeksie karnym oraz niektórych innych ustawach, które przewidują wyższe kary za wyłudzanie VAT z fikcyjnych faktur.
Nowelizacja Kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw z 10 lutego 2017 r. przewiduje dodanie do przepisów tego kodeksu nowe formy fałszowania dokumentów. Chodzi o fałszerstwo materialne w postaci podrabiania lub przerabiania faktury w zakresie okoliczności, które mogą mieć znaczenie dla określenia wysokości należności dla Urzędu Skarbowego. Nowelizacja dodała także przestępstwo fałszerstwa intelektualnego. Chodzi o wystawianie lub posługiwanie się fakturą – dotyczącą towarów lub usług, których ogólna kwota jest znaczna – zawierającą nieprawdę odnoszącą się do okoliczności mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej.

Kary za fikcyjne faktury

Wystawianie fikcyjnej faktury lub faktury, zawierającej kwotę należności ogółem, której wartość lub łączna wartość jest znaczna, a także używanie takiej faktury podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
Karą pozbawienia wolności od 3 do 15 lat jest zagrożone fałszowanie faktur o wartości przekraczającej 5 mln zł.
Za fałszowanie faktur VAT, których wartość przekracza 10 mln zł grozi kara pozbawienia wolności do nawet 25 lat.

Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary wobec sprawcy przestępstwa fałszowania faktur o wartości przekraczającej 10 mln zł, jeżeli sprawca:
  • zawiadomił o nim organ powołany do ścigania przestępstw,
  • ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa,
  • wskazał czyny pozostające w związku z popełnionym przez niego przestępstwem i ich sprawców, zanim organ ten o nich się dowiedział,
  • zwrócił korzyść majątkową osiągniętą z popełnienia tego przestępstwa w całości albo w istotnej części.
Skala wyłudzeń VAT

Według Najwyższej Izby Kontroli, w 2013 r. organy kontroli skarbowej wykryły fikcyjne faktury na kwotę 19,7 mld zł, w 2014 r. na 33,7 mld zł, a w 2015 r. już na 81,9 mld zł. W latach 2014-2016 w sprawach dotyczących wyłudzenia nienależnego zwrotu podatku VAT – co najmniej dużej wartości – zapadły wyroki wobec 253 osób, z czego jedynie 31 osób skazano na kary pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia ich wykonania.

Aktualności

Certyfikat rezydencji jest zaświadczeniem o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowych.
Uprawnia on do zastosowania zwolnienia albo niższej stawki podatku. Przepisy prawa podatkowego nie określają formy, w jakiej taki certyfikat powinien być wydany. Mówią jedynie, aby był wydany przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby kontrahenta.

Więcej informacji

Czy urlop bezpłatny jest traktowany jak utrata dochodu w odniesieniu do świadczenia 500+?
Urlop bezpłatny może być traktowany na równi z utratą dochodów dla celów ustalenia prawa do świadczeń 500+.

Więcej informacji

 
Podstrony:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
 

 
46-100 Namysłów, ul. Oleśnicka 13a
tel. (+48) 77 550 69 33
tel. kom. (+48) 602 481 908
e-mail: biuro@opoltax.plWitryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych.
Więcej informacji w polityce prywatności.
 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA