Kącik absurdów

02.06.2015 r.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 30 kwietnia 2015 r., nr IBPBII/1/4511-132/15/DP stwierdził, że "korzyści, jakie osiąga dłużnik z tytułu umorzenia opłat za przetrzymywanie wypożyczonych książek, stanowią dla niego realne przysporzenie majątkowe, a tym samym przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.". Zdaniem organu podatkowego w konsekwencji wartość tak umorzonych opłat stanowi przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem biblioteka (status prawny biblioteki?)  jako podmiot dokonujący umorzenia należności z tytułu przetrzymywania wypożyczonych książek jest zobowiązana do wystawienia informacji PIT-8C o wysokości uzyskanego przychodu z tytułu umorzonych należności...

06.02.2014 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przy składaniu zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA osoby prowadzącej działalność gospodarczą/współpracującej wraz z wypełnionym formularzem ZUS-Z3b żąda pod rygorem nie przyjęcia wniosku dokumentu potwierdzającego istnienie rachunku bankowego. Bez podania podstawy prawnej i jaki konkretnie to ma być dokument. Jeśli ubezpieczony to konto wpisuje i się pod tym podpisuje, to pytanie po co i dlaczego? A jeśli ubezpieczony miałby ochotę wpisać konto... żony? A żona nie zechce aby przekazywać jakiekolwiek dokumenty do ZUS dotyczące jej rachunku bankowego?

21.01.2014 r.
 
Okazuje się, że urzędy skarbowe zaczęły stosować praktykę doliczania do podstawy opodatkowania przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu opłatę recyklingową w wysokości 500 zł.

20.01.2014 r.
 
Urząd Skarbowy w K. - Klient po złożeniu aktualizacji wpisu w CEiDG zgłaszając zmianę formy opodatkowowania otrzymał telefon od pracownika urzędu. Treść przekazu: proszę dodatkowo zgłosić te zmianę na piśmie adresowanym do Naczelnika Urzędu Skarbowego w K. Klient przebywał daleko poza miejscem zamieszkania: propozycja urzędnika - proszę iść na pocztę i wysłać pismo listem poleconym. Na pytanie dlaczego i po co skoro mamy "jedno okienko" (i w innych znanych mi urzędach to przechodzi), pani o miłym głosie stwierdziła, że to "wytyczne naszej Izby Skarbowej w P.". Telefon z zapytaniem do Izby niczego nie zmienił. Pani o miłym głosie zaczęła opowiadać o jakichś wyrokach sądów etc. etc... i stwierdziła, że lepiej "włożyć w kopertę i wysłać". I ja się pytam: po co to jedno okienko? Co urząd to obyczaj... ;)


Aktualności

Certyfikat rezydencji jest zaświadczeniem o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowych.
Uprawnia on do zastosowania zwolnienia albo niższej stawki podatku. Przepisy prawa podatkowego nie określają formy, w jakiej taki certyfikat powinien być wydany. Mówią jedynie, aby był wydany przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby kontrahenta.

Więcej informacji

Czy urlop bezpłatny jest traktowany jak utrata dochodu w odniesieniu do świadczenia 500+?
Urlop bezpłatny może być traktowany na równi z utratą dochodów dla celów ustalenia prawa do świadczeń 500+.

Więcej informacji

 
Podstrony:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
 

 
46-100 Namysłów, ul. Oleśnicka 13a
tel. (+48) 77 550 69 33
tel. kom. (+48) 602 481 908
e-mail: biuro@opoltax.plWitryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych.
Więcej informacji w polityce prywatności.
 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA