Nowe formularze pełnomocnictw ogólnych

Od 1 lipca 2016 r. w prawie podatkowym rozpocznie funkcjonowanie instytucja pełnomocnictwa ogólnego. Ma to na celu uproszczenie sposobu kontaktów podatników, płatników oraz inkasentów z administracją podatkową. W tym celu Minister Finansów przygotował wzór pełnomocnictwa ogólnego i wzór zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu takiego pełnomocnictwa.

Zgodnie z Ordynacją podatkową pełnomocnictwo ogólne upoważnia do działania we wszelkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej.

Pełnomocnictwo ogólne oraz zawiadomienie o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu mocodawca będzie mógł zgłosić wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego wg wzoru określonego w rozporządzeniu. Natomiast w przypadku wystąpienia problemów technicznych, które będą uniemożliwiały złożenie pełnomocnictwa ogólnego, jego zmianę, odwołanie lub wypowiedzenie drogą elektroniczną, pełnomocnictwo składać się będzie według tego samego wzoru, ale w tradycyjnej formie pisemnej.

Rozporządzenie Ministra Finansów z 21.06.2016 r. (Dz. U. poz. 916) określa w załącznikach odpowiednie wzory - pełnomocnictwa ogólnego (PPO-1) i zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego (OPO-1).


Załączniki:

Aktualności

Certyfikat rezydencji jest zaświadczeniem o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowych.
Uprawnia on do zastosowania zwolnienia albo niższej stawki podatku. Przepisy prawa podatkowego nie określają formy, w jakiej taki certyfikat powinien być wydany. Mówią jedynie, aby był wydany przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby kontrahenta.

Więcej informacji

Czy urlop bezpłatny jest traktowany jak utrata dochodu w odniesieniu do świadczenia 500+?
Urlop bezpłatny może być traktowany na równi z utratą dochodów dla celów ustalenia prawa do świadczeń 500+.

Więcej informacji

 
Podstrony:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
 

 
46-100 Namysłów, ul. Oleśnicka 13a
tel. (+48) 77 550 69 33
tel. kom. (+48) 602 481 908
e-mail: biuro@opoltax.plWitryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych.
Więcej informacji w polityce prywatności.
 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA