Sporów o integracje ciąg dalszy

Spór o opodatkowanie imprez integracyjnych nie będzie zakończony dopóki NSA nie utrzyma jednolitej linii w swoich wyrokach lub nie wyda uchwały w tej sprawie. Rozbieżności w interpretacji dotyczącej tzw. nieodpłatnych świadczeń oraz ich opodatkowania, które trwają od kilku lat, nie rozstrzyga orzecznictwo NSA.

Pracodawcy, którzy są płatnikami PIT swoich pracowników, nadal mają uzasadnione wątpliwości czy mają obowiązek naliczać podatek od grupowych imprez fundowanych swoim pracownikom w ramach tzw. "spotkań integracyjnych".

Nie ma przejrzystości ani w interpretacjach organów podatkowych, ani w orzeczeniach wojewódzkich sądów administracyjnych, a co najbardziej uciążliwe dla uczciwych pracodawców w wyrokach NSA. jednolitości w podejściu do tego zagadnienia pogłębia tylko bałagan w stosowaniu prawa podatkowego.

Nie ułatwia nam tego zadania NSA, który w wyroku z 12.03.2013 r. (sygn. akt II FSK 1428/11) orzekł, że przychodem pracownika jest sama już możliwość wzięcia udziału w firmowym spotkaniu integracyjnym. W rozpatrywanej sprawie pracodawca sporządził listę zaproszonych pracowników, ale nie weryfikował jej na imprezie, czyli nie sprawdzał, kto przyszedł, kto ile skonsumował i w jakim zakresie skorzystał z zapewnionych atrakcji.
 

Aktualności

Certyfikat rezydencji jest zaświadczeniem o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowych.
Uprawnia on do zastosowania zwolnienia albo niższej stawki podatku. Przepisy prawa podatkowego nie określają formy, w jakiej taki certyfikat powinien być wydany. Mówią jedynie, aby był wydany przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby kontrahenta.

Więcej informacji

Czy urlop bezpłatny jest traktowany jak utrata dochodu w odniesieniu do świadczenia 500+?
Urlop bezpłatny może być traktowany na równi z utratą dochodów dla celów ustalenia prawa do świadczeń 500+.

Więcej informacji

 
Podstrony:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
 

 
46-100 Namysłów, ul. Oleśnicka 13a
tel. (+48) 77 550 69 33
tel. kom. (+48) 602 481 908
e-mail: biuro@opoltax.plWitryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych.
Więcej informacji w polityce prywatności.
 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA