Jak rozliczyć zwrot podatku dochodowego uzyskanego w Holandii?

Podatnik, który otrzymał zwrot podatku zapłaconego za granicą, który został wcześniej w rozliczeniu rocznym odliczony od polskiego podatku dochodowego, musi w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym otrzymał zwrot, doliczyć kwotę poprzednio odliczoną.
W odpowiedzi na interpelację poselską nr 13146/13 Minister Finansów wyjaśnił zasady rozliczania w Polsce zwrotu podatku dochodowego uzyskanego w Holandii.
W oparciu o art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych  osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów/przychodów (bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów - nieograniczony obowiązek podatkowy). Przepis ten stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których Polska jest stroną.
W przypadku podatnika osiągającego dochody w Holandii ma zastosowanie Konwencja między Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 2003 r. Nr 216, poz. 2120). Zgodnie z jej postanowieniami, w przypadku kiedy polski rezydent uzyskał dochód opodatkowany w Holandii, to w Polsce zapobiega się podwójnemu opodatkowaniu tego dochodu poprzez odliczenie od polskiego podatku, obliczonego od całości dochodów tej osoby, podatku zapłaconego w Holandii, który proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w tym państwie.
W sytuacji uzyskiwania dochodów z państwa, z którym umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania przewiduje wyżej opisaną metodę odliczenia podatku zapłaconego za granicą, m.in. z Holandii, podatnikowi przysługuje również dodatkowa ulga, o której mowa w art. 27g ustawy o PIT (ulga abolicyjna).
Minister Finansów wyjaśnił co powinien zrobić podatnik, który odliczył podatek zapłacony w Holandii składając w Polsce zeznanie podatkowe, a następnie otrzymał zwrot podatku od holenderskich organów podatkowych. W przedstawionej sytuacji podatnik powinien dokonać zwrotu w zeznaniu podatkowym za rok, w którym go otrzymał tj. poprzez doliczenie kwoty zwróconego podatku dochodowego.

Źródło: www.sejm.gov.pl

Aktualności

Certyfikat rezydencji jest zaświadczeniem o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowych.
Uprawnia on do zastosowania zwolnienia albo niższej stawki podatku. Przepisy prawa podatkowego nie określają formy, w jakiej taki certyfikat powinien być wydany. Mówią jedynie, aby był wydany przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby kontrahenta.

Więcej informacji

Czy urlop bezpłatny jest traktowany jak utrata dochodu w odniesieniu do świadczenia 500+?
Urlop bezpłatny może być traktowany na równi z utratą dochodów dla celów ustalenia prawa do świadczeń 500+.

Więcej informacji

 
Podstrony:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
 

 
46-100 Namysłów, ul. Oleśnicka 13a
tel. (+48) 77 550 69 33
tel. kom. (+48) 602 481 908
e-mail: biuro@opoltax.plWitryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych.
Więcej informacji w polityce prywatności.
 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA