Co możemy Wam zaoferować?

W zakresie spraw związanych z rachunkowością i podatkami:

 1. Prowadzimy:
  • ewidencje przychodów dla ustalenia zryczałtowanego podatku dochodowego (zryczałtowany podatek dochodowy),
  • podatkowe księgi przychodów i rozchodów (opodatkowanie na zasadach ogólnych lub tzw. "podatku liniowego"),
  • księgi rachunkowe osób fizycznych, spółek (kapitałowych i osobowych), spółek cywilnych osób fizycznych, stowarzyszeń, oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorstw zagranicznych.
 2. Rejestrujemy operacje w ewidencji środków trwałych i wyposażenia.
 3. Sporządzamy roczne sprawozdania finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia).
 4. Rozliczamy podatki osób fizycznych i prawnych (w zakresie podatku dochodowego i podatku od towarów i usług, w tym prowadzenie stosownych rejestrów i ewidencji dla celów ustalenia wysokości zobowiązań podatkowych).
 5. Zajmiemy się zarejestrowaniem podmiotu i prowadzeniem ewidencji koniecznych w celu rozliczenia niemieckiego podatku od wartości dodanej (Umsatzsteuer) dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie usług transportu osobowego na terytorium Republiki Federalnej Niemiec w systemie tzw. przewozów okazjonalnych (Gelegenheitsverkehr ).
 6. Pomożemy wyprowadzić zaległości.

W zakresie spraw związanych z obsługą zatrudnienia i rozliczeń publicznoprawnych osób zatrudnionych możesz liczyć na:

 1. Sporządzanie dokumentacji pracowniczej w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy (zatrudnienie w ramach umowy o pracę) i stosunków cywilnoprawnych (umowy zlecenia, o dzieło), bieżące kontrolowanie przebiegu zatrudnienia, informowanie o upływających terminach, możliwych rozwiązaniach spraw spornych itd. (z zachowaniem staranności w odniesieniu do przepisów dot. ochrony danych osobowych).
 2. Obsługę systemu wynagrodzeń.
 3. Wykonywanie czynności wynikających z przepisów o systemach zabezpieczeń społecznych (ogólnie tzw. "ZUS") oraz w zakresie podatku dochodowego zatrudnianych osób.
W zakresie pozostałych (ale ważnych!) spraw oferujemy:

 1. Doradztwo w wyborze odpowiedniego programu pomocowego - w przypadku kiedy chcielibyście się ubiegać o dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej. Jeśli znajdziemy wspólnie odpowiedni program - możemy dla Was napisać wniosek i nadzorować proces jego przetwarzania i realizacji ewentualnie zawartej umowy z jednostką finansującą.
 2. Pomoc w opracowywaniu Zakładowych Planów Kont/Polityki Rachunkowości przedsiębiorstwa, regulaminów i innych aktów wewnętrznych jednostek.
 3. Sporządzanie dokumentacji związanej ze statystyką publiczną (sprawozdania i informacje dla urzędów statystycznych), wniosków kredytowych, leasingowych.
 4. Sporządzanie i przekazywanie właściwemu miejscowo Marszałkowi województwa oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska:
  • półrocznych (a od 2013 r. - rocznych) wykazów zawierających zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat (dot. m.in. użytkowanych w firmie samochodów osobowych, ciężarowych, maszyn roboczych zasilanych olejem napędowym i benzyną),
  • rocznych zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi (...) (dot. m.in. zużytych tonerów, kartridży do drukarek atramentowych).
 5. Udzielenie pomocy (lub nawet wyręczenie tam gdzie można) przy rejestracji działalności gospodarczej - tak osobom fizycznym jak i spółkom osobowym i kapitałowym.
 6. Pomoc w doborze właściwej formy opodatkowania, a także w podejmowaniu decyzji dotyczących prowadzenia działalności.
 7. Czy wierzysz w "szczęśliwą siódemkę"...??? My wierzymy w magię liczb! Ostatni punkt pozostawiamy wolny do zagospodarowania przez Ciebie...

Aktualności

UWAGA! Zmiany w Kodeksie pracy od 01.09.2016 r.
Przypominamy wszystkim pracodawcom, że od 01.09.2016 r. istotnej zmianie ulegają przepisy dotyczące dopuszczenia pracowników do pracy.

Więcej informacji

Firmowe płatności powyżej 15 tys. zł od 01.01.2017 r.
Od 1 stycznia 2017 r. wszystkie płatności realizowane przez firmy, których wysokości będą przekraczać 15 tys. zł, będą mogły być realizowane tylko za pośrednictwem rachunku bankowego.

Więcej informacji

 
Podstrony:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
 

 
46-100 Namysłów, ul. Oleśnicka 13a
tel. (+48) 77 550 69 33
tel. kom. (+48) 602 481 908
e-mail: biuro@opoltax.plWitryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych.
Więcej informacji w polityce prywatności.
 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA