Co możemy Wam zaoferować?

W zakresie spraw związanych z rachunkowością i podatkami:

  1. Prowadzimy:
    • ewidencje przychodów dla ustalenia zryczałtowanego podatku dochodowego (zryczałtowany podatek dochodowy),
    • podatkowe księgi przychodów i rozchodów (opodatkowanie na zasadach ogólnych lub tzw. "podatku liniowego"),
    • księgi rachunkowe osób fizycznych, spółek (kapitałowych i osobowych), spółek cywilnych osób fizycznych, stowarzyszeń, oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorstw zagranicznych.
  2. Rejestrujemy operacje w ewidencji środków trwałych i wyposażenia.
  3. Sporządzamy roczne sprawozdania finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia).
  4. Rozliczamy podatki osób fizycznych i prawnych (w zakresie podatku dochodowego i podatku od towarów i usług, w tym prowadzenie stosownych rejestrów i ewidencji dla celów ustalenia wysokości zobowiązań podatkowych).
  5. Zajmiemy się zarejestrowaniem podmiotu i prowadzeniem ewidencji koniecznych w celu rozliczenia niemieckiego podatku od wartości dodanej (Umsatzsteuer) dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie usług transportu osobowego na terytorium Republiki Federalnej Niemiec w systemie tzw. przewozów okazjonalnych (Gelegenheitsverkehr ).
  6. Pomożemy wyprowadzić zaległości.

W zakresie spraw związanych z obsługą zatrudnienia i rozliczeń publicznoprawnych osób zatrudnionych możesz liczyć na:

  1. Sporządzanie dokumentacji pracowniczej w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy (zatrudnienie w ramach umowy o pracę) i stosunków cywilnoprawnych (umowy zlecenia, o dzieło), bieżące kontrolowanie przebiegu zatrudnienia, informowanie o upływających terminach, możliwych rozwiązaniach spraw spornych itd. (z zachowaniem staranności w odniesieniu do przepisów dot. ochrony danych osobowych).
  2. Obsługę systemu wynagrodzeń.
  3. Wykonywanie czynności wynikających z przepisów o systemach zabezpieczeń społecznych (ogólnie tzw. "ZUS") oraz w zakresie podatku dochodowego zatrudnianych osób.
W zakresie pozostałych (ale ważnych!) spraw oferujemy:

  1. Doradztwo w wyborze odpowiedniego programu pomocowego - w przypadku kiedy chcielibyście się ubiegać o dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej. Jeśli znajdziemy wspólnie odpowiedni program - możemy dla Was napisać wniosek i nadzorować proces jego przetwarzania i realizacji ewentualnie zawartej umowy z jednostką finansującą.
  2. Pomoc w opracowywaniu Zakładowych Planów Kont/Polityki Rachunkowości przedsiębiorstwa, regulaminów i innych aktów wewnętrznych jednostek.
  3. Sporządzanie dokumentacji związanej ze statystyką publiczną (sprawozdania i informacje dla urzędów statystycznych), wniosków kredytowych, leasingowych.
  4. Sporządzanie i przekazywanie właściwemu miejscowo Marszałkowi województwa oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska:
    • półrocznych (a od 2013 r. - rocznych) wykazów zawierających zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat (dot. m.in. użytkowanych w firmie samochodów osobowych, ciężarowych, maszyn roboczych zasilanych olejem napędowym i benzyną),
    • rocznych zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi (...) (dot. m.in. zużytych tonerów, kartridży do drukarek atramentowych).
  5. Udzielenie pomocy (lub nawet wyręczenie tam gdzie można) przy rejestracji działalności gospodarczej - tak osobom fizycznym jak i spółkom osobowym i kapitałowym.
  6. Pomoc w doborze właściwej formy opodatkowania, a także w podejmowaniu decyzji dotyczących prowadzenia działalności.
  7. Czy wierzysz w "szczęśliwą siódemkę"...??? My wierzymy w magię liczb! Ostatni punkt pozostawiamy wolny do zagospodarowania przez Ciebie...

Aktualności

Wejście Chorwacji do Unii Europejskiej
Wprowadzenie nowych wzorów informacji podsumowujących VAT-UE i VAT-UEK.

Więcej informacji

Koszty kredytu na wypłatę dywidendy
Wydatki związane z kosztami pozyskania i obsługi kredytu zaciągniętego na wypłatę dywidendy nie stanowią kosztu uzyskania przychodów.

Więcej informacji

 
Podstrony:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
 

 
46-100 Namysłów, ul. Oleśnicka 13a
tel. (+48) 77 550 69 33
tel. kom. (+48) 602 481 908
e-mail: biuro@opoltax.plWitryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych.
Więcej informacji w polityce prywatności.
 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA